Stadİum


Stadium

Tiyatronun hemen doğusunda yer alan yapı, kuzey-güney doğrultulu olup, toplam uzunluğu 234 m. dir. Yarım daire şeklinde sonlanan sphendone kısmı kuzeydedir. Mevcut kalıntılardan anlaşıldığı kadarıyla güneyde düz bir şekilde sonlanan anıtsal bir giriş kapısı vardır.

Kireçtaşı bloklardan inşa edilmiş yapıda oturma basamakları tonozlar üzerine oturur. Tonozlar birbirine geçitlerle bağlıdır ve her üç tonozdan biri stadiuma giriş verir. Ayrıca sphendonenin dış kısmına, üst kata geçişe imkân veren merdivenler için kare biçimli payeler eklenmiştir. Tonozların dükkan ve atölye olarak kullanıldıkları saptanmıştır. Bazı tonozların içinde topos (yer) isimleri görülmektedir.

Koşu alanı ile 12 basamaktan oluşan oturma sıraları bir koridor yardımıyla birbirinden ayrılmıştır. İkinci koridor, oturma basamaklarının üst kısmında bulunur. Sphendonenin arena kısmı, geç antik dönemde yeniden düzenlenmiş, bu kısma tonozlu bir duvar yerleştirilerek, alan kapatılmış, böylece bir tür amphitheatre oluşturulmuştur. Kazı çalışmalarında bu alanın zemininde bulunmuş olan ve ortalarında kare biçimli oyuklar bulunan kaidelerin, geç antik dönemde gerçekleştirilen çeşitli mücadeleler için yapıldığı düşünülmektedir.

Yapının zemininde gerçekleştirilmiş jeofizik çalışmalarda, yıkılmış olan tonoz ve oturma basamaklarının bulunduğu kısımda, yer kabuğunda bir zayıflığın varlığı tespit edilmiş, bu zayıflık nedeniyle yapının depreme dayanamadığı veya bir süre kullanıldıktan sonra yıkılmış olabileceği ileri sürülmüştür. Bu kısımlar, tonozlu bir mimarinin inşa tekniğini, deprem vb etkilerin bir Roma Dönemi yapısına nasıl etki ettiğini göstermesi nedeniyle onarılmadan bırakılmıştır. Mimari karakteri sebebiyle MS 1. Yüzyılın ikinci yarısında inşa edildiği düşünülen yapının son kullanım evresi, son yıllarda yürütülen kazılardan elde edilen veriler doğrultusunda MS 5. Yüzyıldır.