İkhnoarkeoloji Çalışmaları


Bahar Oğuş


İzbilim olarak tanımlanabilecek ikhnoarkeoloji çalışmaları Perge buluntularına odaklı olarak 2018 yılında başladı. İlk etapta, kazı depolarında saklanan ve üzerinde iz bulunan pişmiş toprak yapı malzemeleri belirlendi. Bunlar ikhnoarkeolojik yaklaşımla ele alınarak incelendi ve Perge’nin antik dönem faunasına / florasına yönelik ilk tespitler ortaya konuldu. 2020 yılından itibaren, yeni örneklerin tespitine ve incelenmesine ağırlık verilmiştir. Şu ana kadar Perge’de, 80 farklı tuğla ve kiremit üzerinde 121 farklı hayvan ayak izi tespit edilmiştir. Ayak izlerini oluşturan hayvanların da kurt, köpek, çakal, yaban domuzu, kedi, gelincik, porsuk, yılan, inek/sığır, keçi, oğlak ve ceylan olduğu anlaşılmaktadır.

Belirlenen 81 farklı köpek ayak izi, Perge çevresinde farklı cins ve büyüklüklerde köpekler yaşadığını göstermiştir. Halihazırda, çift tırnaklı izleri için de benzer bir çalışma yürütülmekte ve tür tanımlaması yapılmaya çalışılmaktadır. Gelecek yıllarda bulunacak yeni örneklerle, Perge hayvan ayak izi kataloğunun genişleyeceği ve geçmişe yönelik çok daha kapsamlı bilgiler vereceği öngörülmektedir.