Epigrafi Çalışmaları


Hamdi Şahin, Aşkım Özdizbay


Prof. Dr. Hamdi Şahin ve Doç. Dr. Aşkım Özdizbay tarafından yürütülen Perge Epigrafi Projesi’nin birincil amacı Perge Kazı Çalışmaları esnasında bulunan ya da arazide yeni tespit edilen yazıtları belgelemek ve ardından yayına hazırlamaktır. Projenin diğer amacı, oldukça uzun bir geçmişe sahip olan Perge Kazı ve Onarım Çalışmaları’nda belgelenmiş ya da yayını yapılmış tüm yazıtları yeniden yerinde belgeleme ve korunmuşluk durumlarını saptamaktır.

Bu belgeleme esnasında yazıtların fotoğraflanması ve kağıt kopyasının (estampaj) alınması gerçekleştirilmektedir. Şimdiye kadar çok büyük çoğunlukla Eski Yunanca olmak üzere toplam 130 yazıtın estampajı alınmıştır. Böylelikle Perge Yazıtlarının fiziki olarak istenildiğinde ulaşılabilecek bir estampaj arşivi oluşturulmaktadır. Söz konusu arşivin dijitalize edilmesi de çalışma kapsamı içindedir. Proje kapsamında Perge kenti antik egemenlik alanı (territoriumu) kapsamında yeni yazıtları tespit etmek için gerçekleştirilmesi planlanan bir yüzey araştırması da bulunmaktadır. Ayrıca ilerleyen zamanda, yazıtlar ve antik yazılı kaynaklar aracılığıyla kent demografisine yönelik bir inceleme de planlanmaktadır.