KENTİN KONUMU


Perge Antik Kenti, Antalya kent merkezinin yaklaşık 18 km kuzeydoğusunda, Aksu ilçesindedir. Kentin yer aldığı antik Pamphylia (tüm kabileler ülkesi) bölgesi, günümüz Antalya İlinin ovalık kısmını kapsamakla beraber, kuzeyden Pisidia ve Toros Dağları, güneyden ise Akdeniz ile sınırlandırılmıştır. Batısında Lykia, doğusunda Kilikia Trakheia (Dağlık Kilikia) bölgeleri bulunan Pamphylia’nın batı ve doğu sınırları antik yazarlara ve bölgenin tarihsel gelişimine göre değişmiştir. Roma İmparatorluk Dönemi’nde Olbia ve Korakesion arası Pamphylia bölgesi olarak kabul edilmiştir. Bölge Perge dışında Attaleia, Sillyon, Aspendos, Side ve Lyrbe gibi önemli kentlere ev sahipliği yapmıştır. Düden (Katarraktes), Aksu (Kestros), Köprüçay (Eurymedon) ve Manavgat (Melas) akarsularının bölgenin ticari ve kültürel gelişimine katkısı önemlidir. Bu akarsular Perge, Aspendos, Sillyon gibi iç kentlerin denizle bağlantısını sağlamış; ırmak limanları sayesinde kentler deniz limanlarının riskli ortamından korunarak geliştirdiği ticaret sayesinde zenginleşmiştir. Perge güneydoğuda İyilik Belen, güneybatıda Koca Belen isimli tepelerle sınırlandırılmıştır. Kuzeyinde kentteki en erken yerleşme izlerinin saptandığı Akropolis; Akropolis kuzeyinde ise Kızılyapı Belen tepesi bulunur. Perge kenti tüm bu tepeler arasında kuzey-güney doğrultusunda uzanan, Kestros (Aksu) nehriyle sulanan bir ova kentidir.


Nasıl gİdİlİr?

Perge’ye gitmek için öncelikle Antalya’nın Aksu ilçesine ulaşmak gerekiyor. Toplu taşımayla ulaşımın kolay olduğu nadir antik kentlerden biri olan Perge’nin yakınından geçen otobüs hatları 527T, AC03, MK81A, AF04, AF04A ve SA19. Antik kente tramvayla gelecek ziyaretçilerimiz T1B hattını kullanabilir.