Kazılar


2020 yılından itibaren Prof. Dr. Sedef Çokay Kepçe başkanlığında yeniden İstanbul Üniversitesi bünyesine geçen Perge kazılarının yeni başlangıcı ile öncelikle, daha önceki yıllarda başlayan ancak kazısı yarım kaldığı için bütüncül olarak değerlendirilemeyen noktaların tamamlanması hedeflemiştir.

Bu bağlamda 2020-2022 yılları arasında, Doğu-Batı doğrultulu caddenin doğusu ve batısı, Perge Stadium Arenası, Tacitus Caddesi üzerindeki mekânlar ile ilk evresi Hellenistik Dönem’e tarihlendirilen Yuvarlak Planlı Kulelerden Doğu Hellenistik Kulenin güney cephesi önünde kazı çalışmaları gerçekleştirilmiş ve bu kazılardan elde edilen veriler sayesinde şimdiden oldukça önemli sonuçlara ulaşılmıştır.

Bu sonuçlardan en ilgi çekici olanı kazısını 2023 kazı sezonunda tamamlamayı hedeflediğimiz Perge Stadium Arenası’ndan elde edilen Geç Roma İmparatorluk Dönemi’nde gerçekleştirilen gösteriler ve ölüm cezalarının uygulanışını kanıtlayan mimari bulgulardır. Ayrıca bütüncül bir Bizans Dönemi araştırmasının yanı sıra disiplinlerarası bağlamda antropoloji ve arkeobotanik araştırmalarına da ağırlık verilmeye başlanmıştır.

Multidisipliner bağlamda dijitalleşme çalışmaları konusunda da oldukça önemli adımların atıldığı Perge kazılarında 2022 yılı itibariyle oldukça detaylı bir arkeolojik yazılım programı ile yapay zekâ teknolojisinin Perge arkeolojisi üzerinde uygulanacağı kapsamlı bir proje de başlamak üzeredir.