PERGE’DE NUMİSMATİK ÇALIŞMALAR


Doç. Dr. Aliye EROL

Perge’de her kazı sezonu bulunan sikkeler, temizlik ve konservasyonları yapıldıktan sonra ayrıntılı numismatik çalışmalar için kayıt altına alınmaktadır. Kalıp yönü, çap ve ağırlık gibi teknik bilgileri ölçüldükten sonra fotoğraflanmakta ve dönemlerine göre tasnif edilerek buluntu yeri ve kodlarıyla birlikte kataloglanmaktadır. Kazı sezonu dışındaki zamanda analoji, tarihleme ve referans verme çalışmaları devam etmekte ve sikkeler yayına hazırlanmaktadır.
Perge’de kazıların başladığı 1947 yılından günümüze 10 bin’e yakın sikke bulunmuştur. Bu sikkelerden bir kısmı çeşitli yüksek lisans tezi, yayın ve bildiriye konu olsa da tümünün değerlendirildiği bir çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Grek, Roma Eyalet, Roma Devlet, Bizans ve İslami sikkelerin tamamının yayınına yönelik çalışmalar devam etmekte, en kısa zamanda yayımlanması planlanmaktadır.
Ayrıca Roma İmparatorluk Dönemi’nde kentin bastırdığı sikkeleri, dönemlerini ve emisyon hacimlerini, sikke basma motivasyonlarını ve politikalarını daha iyi anlayabilmek için yayımlanmış tüm Perge kent sikkeleri ve tipleri üzerine bir veri tabanı oluşturma yönünde çalışmalara da başlanmıştır.

Perge Kazı Sikkeleri Üzerine Yapılan Tez ve Yayınlar:
O. Tekin, “Perge Kazılarında Bulunan Sikkeler: 1956-1983”, T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümü Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 1987.
O. Tekin, “Perge Kazılarında Bulunan Sikkeler Hakkında Ön-rapor” Anadolu Araştırmaları 11 1989: 149-154.
O. Tekin, “A Preliminary Report on Coins Found at Perge” De Anatolia Antiqua 1991: 217-220.
N. T. Şen, “Perge Akropolisi Kazı Sikkeleri: 1994-2003” T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı Klasik Arkeoloji Bilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2004.
A. Erol, “Perge Kazı Sikkeleri:1989-1998”, T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Eskiçağ Tarihi Bilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2005.
H. Köker, “Perge Kazı Sikkeleri:1999-2004”, T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Eskiçağ Tarihi Bilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2007.