Paleoflora Arastirmalari


H. Tuncay Güner, Ferdi Akarsu

Türkiye’de makrofosil tabanlı paleoflora çalışmaları oldukça sınırlıdır. Bu çalışmalar da daha çok Neojen Döneme odaklanmıştır. Kuvaterner yaşlı traverten kayaçların floristik ve faunal açıdan zengin fosil içerdiği bilinmesine ve yapılan kısıtlı yayınlar da bahsedilmesine rağmen bütüncül bir koleksiyon ve referans bir çalışma olmaması kısmen bu yaklaşımın altını boş bırakmaktadır. Bu çalışma, Perge Antik kenti ve kayaçların alındığı Antalya ovasının bilinen arkeolojik öneminin yanında paleontolojik önemini de ön plana çıkartan bir çalışmadır. Perge Antik Kenti inşasında kullanılan traverten kayaçların içerdiği zengin bitki fosilleri, kayaçların oluştuğu jeolojik zaman diliminde kaynağın etrafında gelişen bitkilere ve dolayısıyla floraya işaret etmektedir.

Proje kapsamında traverten kayaçların erişilebilen yüzeyleri incelenerek, fosil içeren alanlarda yapısal bütünlüğü bozmadan, görünen fosil bitki kısımları fotoğraflanarak ve bu örneklerin taksonomik teşhisleri yapılmaktadır. Bitki kısımlarının taksonomik teşhisi ile cins veya tür kategorisinden teşhis edilen örnekler sayesinde traverten kayaçların oluştuğu jeolojik zaman dilimine ait plaeoflora ortaya çıkarılacak, bu sayede aynı zamanda antik kentin inşasında kullanılan kayaçların Antalya ovasında alındığı yer tespit edilirse, traverten kayaç oluşum dönemine ait alansal bitki teması belirlenecektir.