PERGE GÜNEY BAZİLİKASI MİMARİ DEKORASYONUNUN ÜÇ BOYUTLU BELGELENMESİ VE RESTİTÜSYONU (ADEP)


Ayça Tiryaki Türkmenoğlu, Özgü Çömezoğlu Uzbek, Neslihan Kılıç


İÜ BAP Araştırma Üniversiteleri Destek Programı tarafından desteklenen “Perge Güney Bazilikası Mimari Dekorasyonunun Üç Boyutlu Belgelenmesi ve Restitüsyonu” Projesi, Doç. Dr. Ayça Tiryaki Türkmenoğlu tarafından yürütülmektedir.
Proje kapsamında Güney Bazilika’nın (Bazilika A) daha önce yayınlanmamış mimari plastik taş eserlerinin çizimlerle belgelenmesi, kullanıldıkları yerlerin tespit edilerek kilise dekorasyonunun restitüsyon çizimlerinin yapılması planlanmaktadır. Kilisenin en zengin buluntuları arasında mimari ve liturjik işlevli taş ögeler yer almaktadır. Zengin bezeme repertuarı ve kaliteli işçilikleriyle öne çıkan taş eserler, sayısal yoğunluğunun yanı sıra oldukça zengin tür çeşitliliği sunmaktadır.
Doç. Dr. Özgü Çömezoğlu Uzbek ve doktora öğrencimiz Neslihan Kılıç ile birlikte 2022 yılında başlayan çalışmalarımız kapsamında mimari işlevli büyük taş blokların lazerle üç boyutlu çizilmesi tamamlanmış, litürjik taş eserlerin kesit ve görünüm çizimleriyle belgelenmesine devam edilmektedir.
Projenin nihai aşamasında Güney Bazilika iç mekânının dijital ortamda ayağa kaldırılması hedeflenmektedir.