Macellum


Macellum

Antik çağda et, balık ve benzeri lüks tüketim malzemesinin satıldığı macellum, Perge’de Yuvarlak Planlı Hellenistik Kule ve avlu kompleksinin hemen doğusunda yer alır. Yapı, dıştan yaklaşık 75 x 75 m ölçülerinde kare planlıdır. Dört tarafından sokaklarla çevrelenmiştir. Yapıya giriş, yapıyı çevreleyen sütunlu galerilerin ortalarındaki kapılardan sağlanır. Bunlara ek olarak kuzey galeride bir, batı galeride ise iki yan giriş vardır. Galerilerin hemen arkasında dükkanlar ve dükkanların arkasında ikinci bir galeri bulunur. Bundan sonra basamaklarla şimdi toprak altında bulunan, macellumun balıksırtı tarzda döşenmiş tuğla zeminine inilir. Macellumun ortasında Side’de olduğu gibi yuvarlak planlı bir tholos bulunur. Tholosun dış yüzünde nişler vardır.

Mevcut kalıntılardan anlaşıldığı kadarıyla bir zamanlar yekpare olan bu kısmın etrafında, nişler arasında Prokonessos mermerinden sütunlar ve Korinth başlıklı bir süsleme yapılmış olmalıdır. Ancak olasılıkla geç antik dönemde yapını batı kısmına bir kapı açılmış, içi boşaltılmış ve buraya duvarlar ve künklerden oluşan yeni bir örgü duvar eklenerek, bir tür ayazma olarak kullanılmıştır.

Macellumu çevreleyen dükkanlar alternatifli bir şekilde, biri macellum içine, diğeri galeriye açılacak şekilde düzenlenmiştir. Topoğrafik eğim nedeniyle güney cephenin iki katlı olduğu ve burada alt kattaki dükkanların caddeye, üst kattakilerin ise macellum içine açıldıkları saptanmıştır. Ayrıca yine güney cephedeki dükkanların geç antik dönemde yoğun bir şekilde dükkan-işlik olarak kullanıldıkları anlaşılmıştır. Macellumun tüm galerilerinin tabanı mozaiklerle kaplıdır. Granit sütunlar ve bunların üzerinde Korinth başlıklarından oluşan bir düzenleme tüm yapıda görülmektedir.

Macellumun hemen kuzeyindeki sokak, İon tipi başlıklı sütunlarıyla dikkati çeker. Bu sokakta İmparator Tacitus zamanında dikildiği anlaşılan şiir niteliğinde iki yazıt bulunur. Yazıtlardan birinde Pergeliler kente olan sevgilerini “Var ol sen Perge-Aukse Perge” nidasıyla dile getirmişlerdir. Diğerinde ise Perge kenti, kendisi konuşur ve “Eskiden beri Pamphylia yurdunun metropolisi idim” diyerek sözlerine başlar. Bu nedenle bu caddeye kazı ekibi tarafından “Tacitus Caddesi” adı verilmiştir. Cadde boyunca sıralanan sütunların üzerinde de yine İmparator Tacitus onuruna düzenlenen festivallerde oynanan oyunlar ve galibiyet çelenkli figürler graffiti olarak işlenmiştir.