Konut Mekanları


Konut Mekanları

Kentin doğu kısmında, doğu-batı doğrultulu caddenin güneyinde bir insulada yürütülen kazı çalışmalarında son kullanımı yaklaşık MS. 6.yy. olan konut mekanları açığa çıkarılmıştır. Burada bir avlu etrafında mutfak, tuvalet, dükkan ve/veya işlik gibi çeşitli işlevler yüklenmiş odalardan oluşan yan yana beş evin kazısı yapılmıştır. Taş ve pişmiş toprak tuğla döşemelere sahip evlerden bazılarında çeşme ve teknelerle sınırlandırılmış ve Roma evlerindekine benzer atriumlu mekanlar saptanmıştır.

Perge konutlarının mimari açıdan MS.1-6.yy. arasında kullanıldıkları ve bu zaman zarfında bazı duvarların yıkıldığı, yerlerine yeni duvarların eklendiği anlaşılmaktadır. Buluntuların hemen tamamı Geç Antik Döneme tarihlenmiştir. Özel kullanım alanı olarak planlanmış, olasılıkla dinsel kimliğe sahip bir grup tarafından kullanılmış mekanlardan biri “basilika privata” olarak tanımlanmış olup, apsisli mimarisi ile diğerlerinden ayrılır. Bu alanda bulunmuş çeşitli buluntular arasında mermerden yapılmış aslan kabartmalı bir masa ile cam kandil, bugün Antalya Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmektedir.