KİLİSELER
Doğu Kilise

Aşağı şehrin kuzeydoğusunda, akropolisin güney yamacına bakan yapı, doğu-batı doğrultulu sütunlu caddenin hemen kuzeyinde yer alır.

Güney Kilise

Macellum’un hemen güneyinde, geç dönem şehir kapısının kuzeydoğusunda yer alır. Yaklaşık 75 m uzunluğundaki yapı, doğu-batı doğrultusunda uzanan üç nefli transeptli ve galerili bir bazilikadır.

Kuzey Kilise

Kuzey Kilise, aşağı şehrin yaklaşık olarak orta kısmında, kuzey-güney doğrultulu sütunlu ana caddenin batısında konumlanmış anıtsal bir bazilikadır.

Küçük Kilise

Kuzey-güney doğrultulu sütunlu caddenin kuzey ucunda, iki sütunlu caddenin birleştiği kavşağın hemen güneyinde, Roma dönemine ait bir anıtın hemen güneyine bitişik şekilde inşa edilmiştir.

Tetrakonkhos

Kuzey-güney doğrultulu sütunlu caddenin kuzey ucunda, iki sütunlu caddenin birleştiği kavşağın hemen güneyinde, Roma dönemine ait bir anıtın hemen güneyine bitişik şekilde inşa edilmiştir.