KAYA ŞAPELİ KOMPLEKSİ


KAYA ŞAPELİ KOMPLEKSİ

Şapel kompleksi, akropolisin kuzeybatısında, Batı Tepe’nin kuzey yamacında konumlanmaktadır. Tamamen kayaya oyulmuş yapı grubu, girişi sağlayan bir oda ve ona bitişik iki odadan oluşmaktadır. Düzensiz yarım daire planındaki orta giriş mekânı, kemerli bir girişe sahiptir. Bu orta mekânın, güney arka duvarına dikdörtgen bir niş oyulmuştur. Batısındaki oda neredeyse kare planlı olup güney ve batı duvarlarında ikişer niş yer almaktadır. Güney duvardaki nişler dikdörtgen, batı duvardaki nişler kemerlidir. Kompleksin doğusundaki odaya açılan kapı açıklığının çerçevesinde bir haç kabartması işlenmiştir. Doğu odası, batı odası gibi neredeyse kare planlı olup, doğu duvarında apsis yer almaktadır. Apsis yarım kubbesinde ince bir sıva tabakası görülebilmektedir. Yarım kubbenin kuzeyinde ve güneyinde oldukça harap durumda her biri bir daire içine yerleştirilmiş staurogramlar yer almaktadır. Haç motiflerinden ve doğu duvarındaki apsisten anlaşılacağı üzere, mekân şapel olarak kullanılmış olmalıdır. Kayaya oyma bu yapı grubunun inzivaya çekilmiş münzeviler tarafından liturjik amaçlı kullanıldığı düşünülmektedir.