HAMAMLAR
Güney Hamam

Kentin en iyi korunagelmiş yapılarından biri olan Güney Hamam Hellenistik Güney Kent Kapısı ile Geç Dönem Kapısı’nın arasında kalan meydanın batısında yer alır. Hamam çeşitli işlevleri olan mekânlardan oluşmaktadır.

Kuzey Hamam

Kuzey Hamam, doğu-batı doğrultulu sütunlu caddenin batısında, cadde üzerinde, Kuzey Gymnasium’un yaklaşık olarak kuzeydoğusunda yer alır. Hemen batısında Caracalla Çeşmesi bulunur.