Gymnasium


Gençlerin fiziksel ve entelektüel anlamda eğitimlerini gerçekleştirdikleri mekanlar olan gymnasiumların dikkat çekici örneklerinden biri Perge’dedir. Doğu-batı doğrultulu cadde üzerinde kentin batı kısmında yer alan yapı, oldukça anıtsaldır ve kare planlıdır. Yapının güney ve batı duvarları nispeten sağlam durumdadır. Güney cephede ortada büyük bir kapı ve iki yanında altışar pencere açıklığı göze çarpar. Bu pencere açıklıklarından bazıları Geç Antik Dönem’de kapatılmıştır. Yapının güney girişi dışında batı kısmında da daha büyük bir girişi vardır ancak olasılıkla bu kısım sonradan açılmıştır. Ayrıca güney cepheye, korkuluk levhalarıyla desteklenmiş kurnalar yerleştirilerek bir çeşme yapısı eklendiği de görülmektedir. Palaestra içinde ise Geç Antik Dönem’de devşirme bloklar kullanılarak yapılmış bir tetrakonkhos yapısı inşa edilmiştir.

Gymnasium ve palaestrası, yapı yazıtı sayesinde MS. 1.-2.yüzyıllarda Perge’de faal olan Cornutus ailesinden Senatör C. Iulius Cornutus tarafından İmparator Claudius veya Nero’ya adanmıştır. Kentin birçok yerinde olduğu gibi bu yapıda da MS. 2. yy. ve sonrasında yukarıda bahsedilen yenileme/değişiklikler uygulanmıştır.