Doğu NEKROPOLİSDoğu surların dışında bugün modern Toparlar Köyü’nün üzerine yerleştiği alan kentin Doğu Nekropolis alanıdır. Burada herhangi bir sistematik kazı yapılmamıştır ancak belgeleme çalışmaları yürütülmüş ve zaman zaman tesadüfen ortaya çıkan çeşitli tipte lahitler kurtarma kazıları kapsamında incelenmiştir.