ÇEŞMELER
Caracalla Çeşmesi

Doğu-batı doğrultulu caddenin batı ucunda, Kuzey Hamam’a bitişik olarak konumlandırılmış çeşme, yarım daire formundadır. Basamaklarla çıkılan bir podyum üzerinde bulunan çeşmenin önündeki havuz yunus kabartmalarıyla ile süslenmiş çörtenlerden akan su ile dolmaktadır.

Kavşak Çeşmesi

Kuzey-güney ve doğu-batı doğrultulu sütunlu caddelerin kesiştiği kavşakta yürütülen kazı çalışmalarında, batı cadde başlangıcında üzerinde Tritonlar ve Selene’nin betimlendiği kesik alınlık parçaları ile bugün Antalya Arkeoloji Müzesi’nde sergilenen Eros kabartmalı friz bloğu bulunmuştur.

Kestros Çeşmesi

Kuzey-güney doğrultulu caddenin kuzey bitiminde, akropolis eteklerinde yer alan yapı “U” şeklinde bir plana sahiptir. Yapı, bir yandan Kurşunlu’dan gelen suyun cadde boyunca kanala akışını sağlayan bir çeşme işlevi görmüştür;

Septimius Severus Çeşmesi

Yapı, kentin güneye doğru genişlemesi sırasında Yuvarlak Planlı Kuleli avlunun güneyine, Güney Hamam’ın doğu cephesine bitişik olarak inşa edilmiştir. “L” planlıdır; Güney Hamam’dan gelen su, hemen önündeki havuzu doldurmaktadır.

Severuslar Çeşmesi

Septimius Severus çeşmesinin hemen bitişiğinde ikinci bir çeşme yapısı daha bulunur. Bu yapı, Septimius Severus ile aynı hizada, ancak aynı doğrultuda değildir, hafif bir açıyla farklı eğimdedir.

Tiyatro Çeşmesi

Tiyatro sahne binasının doğu cephesine eklenmiş çeşme, olasılıkla Erken Severuslar Dönemi uygulamasıdır. Dört apsisli ve büyük niş ile ortada, altındaki tonozlu geçitle sahne binasının alt katına uzanan daha küçük bir nişten oluşur.