CADDELER


Cadde ve Sokaklar / UlaşımBugün olduğu gibi antik çağda da kent içindeki ulaşım cadde ve sokaklar ile sağlanıyordu. Tüm Akdeniz dünyasına bakıldığında MÖ. 1.-MS.1.yüzyıllar civarında ilk olarak Suriye’de görülen ve ardından Anadolu’yu kapsayacak şekilde Roma İmparatorluğu’nun doğu eyaletlerinde inşa edilmeye başlanan sütunlu caddelerin en dikkat çekici örneklerinden biri Perge’dedir. Perge’nin kent içi ulaşım ağı kuzey-güney ve bunu kesen doğu-batı doğrultulu cadde ve bunların arasında nispeten düzenli planlanmış insulalar arasındaki sokaklarla sağlanmaktadır. Kentin önemli yapılarının ana caddeler üzerinde yer aldığı görülmektedir.Doğu-Batı doğrultulu sütunlu cadde

Kentin ikinci ana caddesi konumunda olan Doğu-Batı Doğrultulu Sütunlu Cadde, batı ve doğu kapıları arasında 410 metre boyunca uzanır. Batı Kapıdan çıkan yol, Via Sebaste vasıtasıyla Psidia Antiokheiası’na varan yol ile bağlantılıdır.

Kuzey-güney doğrultulu sütunlu cadde

Sütunlu caddeler, Roma İmparatorluğunun doğu kentlerinin çoğunda bulunur. MÖ 1. ve MS 1. yüzyılın başında Suriye’den yayıldığı düşünülen bu mimari form MS 2. yüzyılda Küçük Asya kentleri için yerel bir özellik haline gelmiştir