BAZİLİKA
Bazilika 1

Yaklaşık 20 x 46 m boyutlarındaki erken Bizans kilisesi, üç nefli bazilikal planlıdır. Batısında geniş bir nartekse ve dikdörtgen planlı bir avluya sahiptir.

Bazilika 2

Akropolisin kuzey kenarında yer alan Bazilika II, üç nefli bir erken Bizans dönemi bazilikası olarak dikdörtgen bir plana sahiptir.

Bazilika 3

Akropolisin doğu kısmında yer alan Bazilika III, Bazilika I ve II’ye oranla daha küçük boyutlarda inşa edilmiş üç nefli bir kilisedir