Batı NEKROPOLİSPerge’de 1946 yılında başlayan kazı çalışmalarının ilk safhası Ord. Prof. Dr. Arif Müfid Mansel tarafından gerçekleştirilen Batı Nekropolis kazılarıdır. Bu tarihten oldukça uzun bir zaman sonra yeniden başlatılan sistemli kazılarla kentin batı kapısından akropolisin kuzeybatı eteklerine kadar uzanan bir alanın Hellenistik Dönem’den MS. 4. yüzyıla kadar nekropolis sahası olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır.

Burada inhumasyonun yanı sıra kremasyon uygulamalarının da yapıldığı saptanmıştır. Hemen her türden lahit mezarların yanı sıra, doğrudan toprağa gömme, podyum mezarlar, ev tipi mezarlar, tapınak tipli mezarlar ve ostoteklerin kullanılmış olduğu görülür. Burada bulunmuş görkemli lahitlerin en dikkat çeken örnekleri bugün Antalya Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmektedir.